Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Dog var der intet Ord skiftet mellem dem om dette. Sølver stod hende bi i stort og smaat, og hun lod sig trygt lede af hans Styrke og Kløgt. Fra den Nat, han havde knælet hos hende ved Faderens afsjælede Legeme, var hun knyttet til ham ved et navnløst Baand af Taknemlighed, 176 af Fællesfølelse, af en indre Anelse om at deres Skæbner skulde følges. Men ingen Elskovsbevidsthed farvede hendes Sind.