Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Gro trøstede han — ikke med Ord eller Kærtegn, men ved sin blotte Nærværelse i Kammeret. Naar han traadte ind, lys i sin stolte Livskraft, var det som Sorgens skumle Dæmoner forsvandt — de manedes ikke bort af hans Stemme, men de flygtede for selve den Livets Dag, der straalede af hans Skikkelse.