Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og hver Dag førte han Hestene frem, og blot hun hørte deres Vrinsken, løb hun ned for at stige op og ride med ham langt af Led. De jog gennem Skoven, saa den bløde Muld sprøjtede op under Hovene og Løvet piskede 178 dem om Ørene, de galoperede afsted uden at ænse Vej eller Mark, red gennem Sæd og Mose, entrede Bakker og Høje, saa Hestene stod i Sved og Skum. Og tilsidst styrede de lige mod det brede Hav, de drev Gangerne ud mod de lange Bølger, til Vandet steg over Bringe og Lænd, til det skummede og piskede om de vældige Kroppe og brød sig som imod et Par knejsende Havdrager. Saa vendte de sig mod hinanden og lo, saa det hvinede lig Ørneskrig over Havet.