Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Nej, nej — hvorfor skulde jeg være bange? Men jeg ynder ikke, at I altid vil læse i mit 180 Hjerte, at Eders Øjne gransker efter en Skrift, der ikke staar skrevet. Min egen Ven og Broder, jeg er ræd for Eders Øjnes Sugen — hvad er det, de vil suge frem af min Sjæl?«