Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Ak Sølver — jeg mindes det næppe. Jeg synes kun, jeg har kendt Eder altid, at I alle Dage har været mig mild og god. I den sidste Tid har jeg følt det i mit Hjerte og mine Kinder, som naar min Moder klappede mig, og det er dog saa længe, længe siden — «