Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Sølver — der maa I ikke bygge og ikke bede. Sølver, den Ø er hellig — den er upietet af Mennesker, den er Fremtiden viet.« Og Gro pegede ud over Søen mod den lille slumrende Holm, der laa skudt op af Vandet lig en Vugge for Fremtidens Barn, udøbt og uindviet. Ingen Klerk havde bestænket den med Vievand. Men

        

184 Søen havde bygget den af Aartusinders Dynd, Søen havde beplantet den med Blomster og Træer, Søen havde kysset alt Livet derpaa. — »Sølver«, vedblev Gro, »lov mig et eneste: der maa I ikke ty hen, Æbelø maa I lade ligge hellig og ren.«