Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Gro, det lover jeg Eder: uden Eder vil jeg aldrig gæste den Ø. Engang sagde jeg: Øen er min — nu siger jeg: Øen er Eders. Eders Fod alene skal betræde dens uplettede Bund. Tag derover, naar I nogen Tid vil tænke paa mig — Træernes Sus skal naa mig, ihvor jeg saa færdes, og Øens Fugle skal flyve mig op og bringe mig Bud.«