Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hvad vandt han ved at blive? Gro stred mod Magten i sit eget Hjertes Dyb. Og endnu kunde maaske Dagens luende Sol bringe Drømmens svage Puppe til at visne, saa aldrig nogen Sommerfugl brød Hylstret for at juble i Dagens Lysvæld. Men var Sølver borte, vilde Længslen støtte Drømmens usynlige Vækst og bane den Vej til Bevidstheden.