Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver drev rundt i al denne krigeriske Opløsning. Han vadede gennem Dynger af Blade, der i det flygtige Solskin funklede og klirrede lig Bunker af tynde Guldbrakteater. Det var som store Hververpenge, Høsten slængte for hans Fod for at vinde ham i sin Sold. Han gik til Søen og syntes, den vuggede lutter blinkende blaa Brynjer paa sit Bryst, og fjernt ude flød Æbelø som en kobberrød Stormhjelm.