Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og midt i denne Efteraarsfanfare fra Skov og Sø hørte han med eet en ægte durende Lyd af et virkeligt Valdhorn. Den fyldte Skoven 187 med gjaldende Velklang og mangetunget villigt Ekko. Sølver lyttede og spejdede, og hen langs Søen saa han et rødt Punkt komme nærmere og nærmere og vokse og vokse, og tilsidst red frem imod ham en Purpurstandart med gylden Kongekrone blinkende om den solbeskinnede Od, og bag efter fulgte Kongens Hærmand med Opbud, som red sønder paa lig en Flod, der svulmede større og større af tilstrømmende Bække.