Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Solvers Hjerte skjalv af Lyst ved alt dette blinkende og hoppende Tros. Lanser lyned, og Hjelme lued, Rustningsknæ og Skinner stak frem af højfarvede Vaabenkjortler, der lignede en hel Efteraarsflora af Stokroser, Skabioser og Asters. Hestene prustede og vuggede deres spraglede Fjertoppe op og ned i festlig Forvirring. Næsten hver Rytter førte sit lille Banner fastspændt til Saddelen: Der var guldskællede Lindorme, langtungede Leoparder, klo-strittende Løver, Lilier, Falke, Bispehuer og gyldne Søblade paa havblaa Grund.