Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hans Hest slog sine Hove i Egenæs-Broen og stejlede foran Opgangsdøren inde i Gaarden. Sølver hoppede selv af Hesten, men havde ondt ved at bære det meget Jærn op ad Trappen. Alligevel klang hvert Skridt som Musik i hans Øre, og han raabte til Gro, der sprang ham i Møde: