Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men naar hun i de mørke Efteraarsaftener stirrede ud fra sin Gaard, strittede de høje Popler derude som truende Galger, Krager og Ravne baskede derom med hæse Skrig, og et enkelt Lys piblede frem fra en jordklinet Hytte hinsides Graven. Da paakom der hende et 195 usigeligt Tungsind for dette lille Lys, der blafrende kæmpede inde i det lave usle Rum med et Par bange Menneskesjæle omkring sig, medens Mørket laa udenfor og ovenfor og truede med at begrave det lille Lysskær under sine milehøje Skyggeblokke.