Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hvor var Menneskelivet svagt og forsvindende som dette lille Lyskorn i en Ørken af Mulm. Hvor let kunde det ikke trille ned i Mørkets bundløse Dyb og blive borte — i Graven — ja i Graven sluktes de smaa kummerlige Gnister, medens Universets uendelige Hav af Mulm skyllede frem fra alle Sider ....