Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Efter Sølver længtes hun, naar hun laa 196 mørkeræd i sin Seng og gøs for det Vindtræk, der sivede ind gennem Vindue og ud gennem Dør. Hvad hjalp det, hun skoddede Rude og boltede Dør, naar Nattens isnende Spøgelseaande alligevel trængte ind?