Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En stille Graavejrsmorgen roede hun derover. Sivene strakte sig ud imod hende, nikkede og nikkede og drejede sig indad, da hun fandt den lille Havn og lagde Baaden til Land. Den søde Vellugt omgav hende nu paa alle Kanter, det visne Græs mylrede af sene Violer, 197 Slaaenbuskene strittede med rimbidte Bær, og utallige Hybener og Snebær dryssede som en Regn af store røde og hvide Perler ned over hende, da hun gik ind under det tykke Krat.