Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Her havde ingen Fod traadt. Kun Vinden havde slaaet dybe Plejlspor ned i den visne Bund, som halvt var dækket af gammelt Løv. Og pludselig stod Gro indhyllet paa alle Kanter som af en Mur af krogede Træer og Eliekviste og den knejsende Bjørneklos høje tykke Stængler, der endnu bar sine Blade som slingrende Pjalter. Et eneste Vindstød fra oven fik en Regn af vilde Æbler til at trille for hendes Fødder — de duftede, som aldrig nogen Frugt havde duftet før, og Gro lagde sig paa Knæ og begyndte at samle de smaa Æbler, hvis ene Kind var blaafrossen rød midt i den sure grønne Farve.