Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Det blev Vinter, og ad de frosne Veje vendte Krigerne tilbage. Men Sølver kom ikke. Ingen af de Ryttere, hvis Heste gungrede paa den frostslagne Jord, holdt foran Egenæs. Og heller ikke paa hans egen Gaard hørtes der fra ham, skønt Felttoget var endt for længst.