Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En Morgen, da hun aabnede sin Rude for at fodre Duerne, der plejede at hoppe helt ind i Karmen, fik hun Øje paa en Due, hun i Maaneder havde savnet. Den sprang graadig op paa hendes Haand og nippede Bygkorn. Hun greb den om Vingerne og betragtede den nøje genkendende. Da rødmede hun dybt og snappede hastigt om dens højre Vinge. En lille rød Silkesnor greb ind mellem Fjerene, hvor 200 hun fandt en lille Strimmel Pergament med snirklede Minuskier — med Bud — med Bud- skab fra Sølver: