Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

— Gro jublede over dette Bud, thi hun vidste, at det kom hurtigere, end nogen Storm kunde have fløjet, og altsaa var Sølver i Live. Og hendes Stolthed frydede sig over, at hendes Mistanke havde været ugrundet hin Dag, da Fuglen fløj op fra Æbelø. Thi Sølver havde ikke faaet Bud fra hendes kaldende Længsel.