Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saa gik hun ud over Søen, hvis staalblanke Is var vindfejet for Sne. Hun ønskede, at ingen Hindring, ingen Flage maatte standse hendes Gang. Og virkelig blev hun ved at gaa uden at finde Vaage i Isen. Enkelte Huller havde Sneen stoppet, og Gro satte sin Fod saa let, at alting bar.