Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sivene stod ranke som hvide Sølvklinger, og her skød Øens Sne sig frem over Isen som et Tæppe for at modtage Øens Dronning. Da Gro traadte paa Land, sank hun ned i dybe Driver som i Dun, hun vidste ikke hvor langt og følte intet haardt under Foden, selv da hun stod.