Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saa brat kom dette Spørgsmaal over hendes naive Sjæl, at hun et Øjeblik indbildte sig, at det kunde være Skæbnens Straf for hendes Længsel efter Sølver. Denne Længsel var jo Attraa og Attraa var Synd, ikke mindre Synd end Elskoven selv. Hendes Savn var steget til Brynde i Blodet, og nu var hun besmittet af sin egen Brynde, besvangret af sin egen Synd, Guds Straf kom over hende, og snart skulde den blive synlig for Alverden.