Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men Gro indsaa straks sin Tankes Taabelighed. Og kun et Øjeblik dvælede hun ved Mindet om den eneste af alle Jordens Kvinder, der havde undfanget ubesmittet. Det var formasteligt at stille sig ved Siden af den eneste 206 Rene, Guds Moder Madonna, den velsignede blandt Kvinder.