Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men da Ammen havde stadfæstet Gros Anelse til Vished og endnu engang fik det alvorlige Spørgsmaal: »Hvem har besvangret 207 mig?« — da brast den skikkelige bondske Amme i den mest respektstridige Latter: