Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saaledes fik Gro opklaret Grunden til sit Svangerskab. Hun sitrede af Blu ved Tanken om, at hendes Drømmes Længsel havde haft den forfærdelige Kraft at kunne drive hende mod den ensomme Fange, og hun skjalv i sin inderste Sjæl ved at mindes den sidste salige Drøm, hun havde haft Natten før sin Faders Død.