Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og nu jublede hun, thi hun bar ham altid hos sig. Hun havde modtaget hans Indvielse til den største af alle Bedrifter. Hun havde i Besvangringens vidunderlige Mysterium optaget et usynligt Gran af hans Sjæl og Legem i sig. Hun havde indgaaet Evighedens Pagt med hans Blod, og Dag for Dag skulde hun føle det vokse inden i sig og udfolde den Elskedes Natur, uigenkaldeligt indpodet i hendes egen.