Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Vidunderlige Lod at skulle være Moder! Hvad er Kejsermagt, hvad er Guldkroner, hvad er Hære og Stridsmænd, hvad er Riger og Lande mod dette Herskerdømme: at bære Verden i sig selv, at gaa svanger med det, der skal komme, at eje i sit Moderskød det, der skal leve længer end alt det nulevende, at indpode i det ufødte alle de evige Muligheder, hvoraf endnu ikke en eneste er forskertset! Er det ikke den højeste Herskermagt — at skulle fødes og endnu intet at have forspildt, at have alt til Gode, at have alt at tilegne sig, alt at erobre, alt at vorde!