Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

For den Kvinde, der skal være Moder, er alt i Verden smaaligt uden det eneste ene. Stjernerne ejer ingen Løndom, som er værd at granske ved Siden af den Løndom, der endnu ikke har set Dagens Lys. Ingen Kirke har en Andagt, ingen Bibel en Forjættelse saa stor 213 som det ufødte Barn. Jordens Astronomer har fra Oldtid af søgt nye og nye Centrer for Jordens Bevægelse — de Daarer! — det er ikke Jorden, ikke Solen, ikke Herkules, hvorom det hele drejer sig — det er om det lille voksende Fosterkim i Moderliv, at Universet cirkulerer, — Udødelighedens eneste Symbolum.