Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

— Foraaret skred frem. Raklerne dryssede fra Grene, og Bladene skød. Sivene fordoblede deres Lansevagt om Øen, og Træerne tættede deres Løvmur omkring den, at intet Øje skulde trænge ind i Helligdommen, og som Løvet voksede og grønnedes, begyndte Suset at risle over Øen som hver Sommer og at synge sine sære Sange.