Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sammen med Edele gæstede Gro daglig sin Ø — ingen anden fulgte med derover — selv hendes Farbroder, en gammel barsk Mand, der var kommen til Egenæs for at røgte sin Myndlings Tarv, lod hende beholde det lille Kongerige i Fred.