Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Tilsidst blev Gro paa Øen ogsaa om Natten. Edele redte hendes Leje og dækkede hende varsomt med mange uldne Tæpper. Og saa laa de der i Mørket, omrislede af det ustandselige Sus, der fik alt det unge Løv til at hvisle og de lette Ranker til at gynge om Skovhytten paa alle Kanter.