Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

I Forladthed fødte hun sit Barn. Edele var gaaet fra hende for at malke Gederne. Da hun vendte tilbage, laa Gro hvid og forløst og forlangte at faa det skrigende Barn rakt op for sit Ansigt. Og da Edele viste hende det, jublede hun midt i sin Svaghed, thi det var, som hun saa et Glimt af Solvers store blaa Øjne.