Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Nu traadte hver af Ridderne frem og rustede 221 ham Stykke for Stykke med Vaabenkjole og Panser, højre og venstre Benskinne, højre og venstre Spore og det nøgne Sværd, som han maatte kysse. Dernæst gav Hertugen ham Halsslaget med sin flade Haand og sagde: »Ridder, vær kæk og tapper!« Og fremdeles modtog han Skjold, Hjelm, Hest og Lanse. For hvert Stykke sagdes en symbolsk Forklaring: »Herre Junker, vi iklæder Eder hvid Skjorte, hvilken betyder, at Ridderen bør have sit Legem skært for alt Smuds og al Usselhed.« Og hver Gang aflagde den nye Ridder Løfte: »Saa sandt hjælpe mig alle Dage vor Herre Gud af Paradis!«