Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Natten var lun, og Maanen stod som de Elskendes gyldne Forpost paa Himlens skumle Taarn. Mod Gry steg den ned, og Sølver traadte frem paa Svalen, stemte sin Viële i Maanens sidste Lys og sang sin Morgensang under det lille Vindue, om hvis gule Lys Roserne rankede sig.