Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han fulgte med Kongens Hof, der ved Sommertide i de store vældige Paladser indhyllede sig i erotisk Sværmeri som et Drivhus i Dampe. Hver Nat, naar Damer og Herrer skiltes, blev der en Kærlighedens Hvisken rundt i alle Kroge. Det var, som der legedes: Alle Mand skifte Kamre. Fnisende Terner stod paa Lur, Pager bragte mundtlige Billets-doux. Kongen selv gik paa Elskovsvandring gennem lange skumle Korridorer — parfumeret og rosensmykket 224 — foran og bagved en Page med nøgent Sværd som en Art Hovednøgle, der forøvrigt ikke behøvedes, thi Dørene stod ham aabne og Alkoverne ogsaa. Med bankende Hjerte ventede Damen sin kongelige Gæst, og Ternerne trak sig ud i Forværelset for at gantes med Pagerne. Det var, som om alle Døre knirkede i Natten og alle høje Herrer og høviske Damer legede Tagfat. Dagens Planer iværksattes, Erobringer fandt Sted. Det hele gjaldt et Elskovens Gækkeri, et Sovekamrenes Maskebal, hvor det kun drejede sig om at kende Paroler og Tegn for at indlades, en lang letfærdig Række Visiter, hvor Latter kvaltes af Kys, medens stolte fine Damer gav deres Elskere Foretræde. Men ve den Ridder, som tog fejl af Gang eller Dør! Sværdet laa nøgent ved Hovedgærdet, om nogen Ubuden vilde forstyrre et Stævnemøde. Og alligevel morede en medvidende Ven sig ofte med at skræmme en frygtsom Elsker ud af Vinduet eller ind i en iskold Kamin ved falsk Allarm.