Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

I saadanne Nætter gantedes ogsaa Sølver i den store Rundleg, som havde han alle Dage levet og lært i Frankrig. Han elskede Musik og sirlig Tale og at bære skiftende Damers Farver.