Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Naar Sølver sad paa Gulvet i sin Dames Kammer og saa Ternen rede hendes lange sorte Haar som en Kaabe ned om den hele Skikkelse og smykke det med Blus af luerøde Nelliker, da tænkte han aldrig paa Egenæs eller paa det fine solgyldne Haarspind om sine Drømmes Fæstemø. Sølver var hørt op at drømme og smægte. Livet skulde nydes som en hed og hidsig Vin, og Elskov var en haandgribelig Kamp, en Dyst med stærke hvide Arme og Rovdyrs hede Aande.