Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Jeg ved intet, Herre! Men velmødt endda! I seks Maaneder har jeg ikke set dansk Jord. To nye Maal maatte jeg lære, før jeg fandt Jer. Skriften er bleven gammel, men maaske den kan tale endda.«