Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver laa hulkende paa Gulvet uden at læse. »Sire chevalier« — spurgte Jehanne og vendte sig imod ham: »Er der sørgeligt Nyt fra Eders Land? — Er nogen død? — Er det maaske Eders Moder?«