Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Der laa en Borg og spejlede sig i sin egen Grav. Dens Gavle og Taarne steg takkede og tungt sorte mod en gylden Solnedgang, den klare Luft glødede af Glans, og Borgens smaa Ruder blussede som hede Øjne mod Vesterleden.