Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saa vide havde har faret, saa skrapt havde han redet gennem Floddale og over Bjerge — Dag for Dag til nye Egne —, og dog havde han aldrig set noget nyere eller noget skønnere end denne Borg i Kløverduft og Aftenrøde. Det var som et gyldent Afbillede af alt det kæreste, han havde kendt, det fagreste han havde drømt, et Minde om en halvforglemt Moder, der med eet begyndte at gløde i hans Sjæl.