Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

— Den Nat tilbragte Sølver under aaben Himmel. Han sendte sine Svende tilbage til sin egen Gaard og blev alene med Tage. De laa i deres Kapper nede ved Søen, og Sølver aabnede ofte Øjnene for at stirre over til Æbelø, hvor han indbildte sig at se et Lys blinke svagt som en Stjerne mellem Løvet.