Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Svenden fortalte mange sære Sagn om Jomfruens Ophold paa den øde lille Ø. Ingen vidste, hvad hun gjorde derovre. Ofte boede hun der mange Dage. Kun hendes Amme var med hende. Mange havde set blaa Blus sitre om Øen og troede paa Hekseri, andre mente, hun holdt sig en Elsker derude, en Fredløs, hvis Spor skulde skjules.