Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

— Heller ikke næste Dag lykkedes detham at trænge ind paa Egenæs. Broen vedblev at være løftet, og dog rygtedes det ud, at Jomfruen i den tidlige Morgen var vendt tilbage. Hendes lille gule Bannermærke vajede fra Taarnet.