Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver lod Tage forkynde hende sit Komme og bede om en Samtale. Svenden blev vel sluppet ind, men holdt tilbage, saa Sølver var uden Svar. Saa lod han Borgen omringe paa alle Sider og Tilgangen nøje bevogte, saa længe det var Dag.