Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men om Aftenen sendte han sine Folk hjem og blev alene tilbage. I den fosforgrønne Nat stirrede han over mod Borgens tunge skumle Murværk, om ikke Haabet skulde lysne og Gro komme frem.