Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En Baad blev staget over Borggraven. Sølver lyttede anspændt. Det var Tage, som havde set sit Snit til at finde baade Løndør og Baad, hvoraf Gro betjente sig paa sine natlige Udflugter.