Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Alle Solvers Minder slumrede i den tunge 235 Luft — det var, som han famlede sig frem gennem Minder. Denne Vej havde han engang baaret Gro tilbage til hendes Leje — nu kom han for at bære hende derfra.