Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Der var ingen Døre at aabne — kun det tunge Tæppe at løfte — og Sølver stod i Gros Kammer. Der var Mulm saa tykt derinde, at 236 han ikke engang kunde skimte noget Vindue, og dog aandede han hende ind med Kammerets Luft og vidste, hun var der. Han kastede fra sit Brystgemme en Haandfuld Ædelstene hen paa hendes usynlige Leje, og han hørte dem synke blødt og knitre, saa Lyden tryllede gyldent Lys frem for hans Øje. Og Guldkæderne raslede Lys frem paa hans Bryst.